161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W piątek 19 stycznia opocznianie upamiętnili 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystości zorganizowane przez Gminę Opoczno, Federację Patriotyczną i Muzeum Regionalne w Opocznie zostały podzielone na dwie części. Udział w nich wzięli: Starosta Opoczyński – Marcin Baranowski, zastępca burmistrza Opoczna – Tomasz Łuczkowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie – Adam Grabowski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie – Zdzisław Miękus, dyrektor Biblioteki Publicznej w Opocznie im. Stefana Janasa – Jerzy Misiurski, dyrektor Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” – Katarzyna Derewęda-Jankowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Opocznie – Beata Wiktorowicz, dyrektor Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Opocznie – Piotr Stępniak, członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego – Michał Białek, reprezentujący Opoczyński Rajd Motocykli Zabytkowych „HUBAL” – Paweł Karbownik. Nie zabrakło opoczyńskiej młodzieży z Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie.

O godzinie 11:00 na Starym Cmentarzu przy ul. Moniuszki miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie nowego pomnika na grobie powstańca styczniowego Andrzeja Kozerawskiego. Pomnik został ufundowany przez Federację Patriotyczną, dzięki staraniom pana Piotra Rodziewicza. W uroczystości na cmentarzu Rodziewicz podkreślił wielkie zaangażowanie Federacji na rzecz upamiętniania powstańców i renowacji miejsc ich spoczynku na terenie całej Polski. Głos zabrał także zastępca Burmistrza Opoczna Tomasz Łuczkowski, zapewniając o kontynuowaniu prac związanych z rewitalizacją kolejnych grobów opoczyńskich weteranów. Podziękował także Piotrowi Rodziewiczowi za tak godne upamiętnienie Andrzeja Kozerawskiego. Symbolicznego odsłonięcia pomnika dokonali harcerze z Hufca Opoczno. Oprawę uroczystości uświetniła także Jednostka Strzelecka 1042 Opoczno im. 25 Pułku Piechoty AK – ZS Strzelec OSW.

Andrzej Kozerawski był synem Wincentego i Marianny z Klimeckich. Do powstania poszedł wraz ze swoim bratem Stanisławem. Andrzej został niestety ciężko ranny. Leczył go opoczyński lekarz Hilary Suffczyński. Pomimo wielu starań, młody powstaniec zmarł i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Federacja Patriotyczna skupia organizacje o charakterze konserwatywnym, promujące edukację historyczną, polskie wartości narodowe, patriotyzm. Obecnie Federację tworzy ponad 20 podmiotów. Wszystkie organizacje współpracują ze środowiskami kombatanckimi, sybirackimi oraz polskimi organizacjami za granicą. W 2022 roku Federacja Patriotyczna realizowała projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie utworzenia „Bazy Grobów Powstańców Styczniowych”. W roku 2023 projekt był kontynuowany, owocem dwóch edycji było stworzenie bazy, zwierającej ponad 2 800 miejsc – grobów wojennych, grobów weteranów i miejsc pamięci.

Druga część piątkowych uroczystości odbyła się pod Krzyżem Powstańczym u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Partyzantów, gdzie w okresie Powstania Styczniowego władze rosyjskie dokonywały egzekucji polskich patriotów. Krótki rys historyczny przedstawił dyrektor opoczyńskiego Muzeum – Adam Grabowski, po czym delegacje złożyły pod krzyżem kwiaty i zapaliły znicze.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?