Pamięci pierwszego komendanta Narodowych Sił Zbrojnych w Opocznie

W rocznicę śmierci warto przypomnieć niezwykle zasłużoną w walce o wolną Polskę postać żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, ppor. Mariana Suskiewicza, pseudonim „Sosna”, „Mścisław”.

Marian Suskiewicz urodził się w 1907 roku w Opocznie. W okresie międzywojennym był aktywnym działaczem Stronnictwa Narodowego oraz Obozu Wielkiej Polski na terenie powiatu opoczyńskiego. Po wybuchu II wojny światowej dowodził rejonem NOW w Drzewicy. W lutym 1940 r. objął funkcję Komendanta Powiatowego Narodowej Organizacji Wojskowej w powiecie opoczyńskim. W latach 1940-1942 był mocno zaangażowany w rozszerzanie szeregów organizacyjnych NOW w poszczególnych gminach i rejonach powiatu. Po utworzeniu Narodowych Sił Zbrojnych (wrzesień 1942 r.) Marian Suskiewicz stanął na czele komendy powiatowej NSZ w Opocznie. To właśnie dzięki jego pracy NOW a później NSZ stały się jedną z najsilniejszych organizacji zbrojnych w opoczyńskiem.

22 stycznia 1943 r. podczas brutalnego mordu w Drzewicy przeprowadzonego przez oddział Gwardii Ludowej „Lwy”, Marian Suskiewicz stracił trzech młodszych braci, również członków NSZ.

Marian Suskiewicz jako pierwszy komendant Narodowych Sił Zbrojnych w powiecie opoczyńskim był także faktycznym twórcą Oddziału Partyzanckiego NSZ „Burza”/„Sosna”, który został sformowany w już lutym 1943 r., głównie w celu przeprowadzania akcji samoobronnych i odwetowych w związku z przestępczą działalnością oddziału GL „Lwy”.

Ppor. Marian Suskiewicz mając 36 lat poległ w walce z żandarmerią niemiecką w Białaczowie, 28 lipca 1943 r. Warto zaznaczyć, że miejsce jego śmierci zostało upamiętnione jeszcze w latach PRL skromną tabliczką z lakoniczną informacją: „MIEJSCE W KTÓRYM ZGINĄŁ M. SUSKIEWICZ, PARTYZANT AK Z RĄK HITLEROWCÓW, CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!” W tamtym czasie treść inskrypcji oczywiście nie mogła być inna. Marian Suskiewicz spoczywa na Cmentarzu Cholerycznym w Opocznie. Będąc na tej nekropolii warto pochylić się nad nieco już zapomnianym grobem bohatera.

Wiktor Pietrzyk

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?