Pamięci pierwszego komendanta Narodowych Sił Zbrojnych w Opocznie

W rocznicę śmierci warto przypomnieć niezwykle zasłużoną w walce o wolną Polskę postać żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, ppor. Mariana Suskiewicza, pseudonim „Sosna”, „Mścisław”.

Marian Suskiewicz urodził się w 1907 roku w Opocznie. W okresie międzywojennym był aktywnym działaczem Stronnictwa Narodowego oraz Obozu Wielkiej Polski na terenie powiatu opoczyńskiego. Po wybuchu II wojny światowej dowodził rejonem NOW w Drzewicy. W lutym 1940 r. objął funkcję Komendanta Powiatowego Narodowej Organizacji Wojskowej w powiecie opoczyńskim. W latach 1940-1942 był mocno zaangażowany w rozszerzanie szeregów organizacyjnych NOW w poszczególnych gminach i rejonach powiatu. Po utworzeniu Narodowych Sił Zbrojnych (wrzesień 1942 r.) Marian Suskiewicz stanął na czele komendy powiatowej NSZ w Opocznie. To właśnie dzięki jego pracy NOW a później NSZ stały się jedną z najsilniejszych organizacji zbrojnych w opoczyńskiem.

22 stycznia 1943 r. podczas brutalnego mordu w Drzewicy przeprowadzonego przez oddział Gwardii Ludowej „Lwy”, Marian Suskiewicz stracił trzech młodszych braci, również członków NSZ.

Marian Suskiewicz jako pierwszy komendant Narodowych Sił Zbrojnych w powiecie opoczyńskim był także faktycznym twórcą Oddziału Partyzanckiego NSZ „Burza”/„Sosna”, który został sformowany w już lutym 1943 r., głównie w celu przeprowadzania akcji samoobronnych i odwetowych w związku z przestępczą działalnością oddziału GL „Lwy”.

Ppor. Marian Suskiewicz mając 36 lat poległ w walce z żandarmerią niemiecką w Białaczowie, 28 lipca 1943 r. Warto zaznaczyć, że miejsce jego śmierci zostało upamiętnione jeszcze w latach PRL skromną tabliczką z lakoniczną informacją: „MIEJSCE W KTÓRYM ZGINĄŁ M. SUSKIEWICZ, PARTYZANT AK Z RĄK HITLEROWCÓW, CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!” W tamtym czasie treść inskrypcji oczywiście nie mogła być inna. Marian Suskiewicz spoczywa na Cmentarzu Cholerycznym w Opocznie. Będąc na tej nekropolii warto pochylić się nad nieco już zapomnianym grobem bohatera.

Wiktor Pietrzyk

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?