Pamięci ppor. Bronisława Dudy ps. „Cygan”

Generał brygady Adam Marczak dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, ppłk Wiesław Jaskulski Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim, kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych na czele ze starostą opoczyńskim Marcinem Baranowskim, zastępcą burmistrza Opoczna Tomaszem Łuczkowskim, wójtem gminy Białaczów Barbarą Goworek i Żarnów dr. Krzysztofem Nawrockim, wzięli udział we wczorajszej uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ppor. Bronisławowi Dudzie, jego żony Marii oraz mieszkańcom powiatu opoczyńskiego poległym, zamordowanym i zaginionym podczas drugiej wojny światowej. W Petrykozach, gdzie stanęła tablica, nie zabrakło również licznie zgromadzonej rodziny zamordowanego przez Gestapo ppor. Dudy oraz mieszkańców miejscowości.

Uroczystość zorganizowaną przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Opocznie, Gminę Białaczów oraz Muzeum Regionalne w Opocznie poprowadził dyrektor Muzeum Adam Grabowski. Sylwetkę ppor. Bronisława Dudy i jego działalność konspiracyjną w czasie okupacji przedstawił jego syn kpt. Jerzy Duda, który nie krył dużego wzruszenia. Jerzy Duda wraz z rodziną dokonał również uroczystego odsłonięcia tablicy. Kamień poświęcił proboszcz miejscowej parafii św. Doroty ks. Krzysztof Kaszuba. Delegacje złożyły następnie kwiaty i zapaliły znicze.

Poruszającą przemowę wygłosił gen. Adam Marczak, który zapewnił, że współczesne Wojsko Polskie będzie zawsze pamiętało o takich bohaterach i będzie niezłomnie stało na straży niepodległości Ojczyzny. Głos zabrali także starosta opoczyński Marcin Baranowski, zastępca burmistrza Opoczna Tomasz Łuczkowski, wójt Gminy Białaczów Barbara Goworek, przewodnicząca Rady Gminy Białaczów Elżbieta Lasota oraz wójt sąsiedniej Gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki. Odczytano także listy okolicznościowe skierowane na tą okazję przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosława Szarka, Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka oraz posła na Sejm RP Roberta Telusa. Delegacje złożyły również kwiaty na grobie małżonków Marii i Bronisława Dudów na pobliskim cmentarzu parafialnym.

Uroczystość miała wyjątkowy charakter i oprawę dzięki asyście żołnierzy Wojska Polskiego z 25 Batalionu Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim oraz pocztu sztandarowego opoczyńskiego plutonu Jednostki Strzeleckiej 2036 im. OP AK „Błysk” z Paradyża.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?