0

Podsumowanie konkursu

4 kwietnia w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy odbyło się uroczyste podsumowanie XXI edycji Konkursu na Plastykę Zdobniczo-Obrzędową Powiatu Opoczyńskiego organizowanego przez Powiat Opoczyński. Współorganizatorem Konkursu było Muzeum Regionalne w Opocznie.Tegoroczny Konkurs przeprowadzony został w formie warsztatów. Zgromadził twórców bardzo zróżnicowanych wiekowo. Podczas warsztatów Jury mogło prześledzić cały proces twórczy...